vrijdag 16 juni 2017

LazaRus is weer helemaal terug


LazaRus:

Ziet u het, de bloedkorstjes in mijn kam en lellen?
De andere kant van mijn kop zag er nog veel erger uit, ik heb aan Ma Tok gevraagd om die maar niet op de foto te zetten.

Laza's zoon Anne C als kuiken, net uit het ei
En gelukkig luisterde ze deze keer naar mij. Anders is ze altijd nogal voor de waarheid, hoe vreselijk ook, maar ze wilde mij sparen, zei ze, omdat ik toch al zo droevig was door mijn verlies in het gevecht met Anne C.
U hebt van verschillende kanten het verhaal al gehoord, het enige wat ik nog aan alles, wat al gezegd is, wil toevoegen, is dat ik mijn eigen zoon, die ik me nog heel goed herinner als klein kuikentje, natuurlijk niet keihard kon gaan pikken, dat is één van de redenen dat hij heeft gewonnen.
Verder zwijg ik er maar over.
Ik ga gewoon verder met mijn taak als leider van de familie Tok.
Dat betekent dat ik een nieuwtje ga vertellen over de kuikens van Odette. Die kleintjes zijn inmiddels niet meer zo klein. Ze zijn zó hard gegroeid dat Odette het wel welletjes vond om voor ze te zorgen.
de 6 kuikens van Odette los in de tuin
Er zitten heel wat haantjes tussen haar kinderen en die zijn allemaal nogal eigenzinnig, om het mild uit te drukken.
Dus toen Ma Tok al twee keer een door Odette gelegd eitje in het broedhok vond was het voor haar ook duidelijk: Odette moest weer bij de andere hennen kunnen lopen.
Gelukkig is het net inmiddels weer gemaakt, de tuin is dus weer veilig en Ma Tok zette het hok open waarop Odette met een noodvaart naar buiten vloog om een zandbad te gaan nemen en te kakelen met Nadine, die daar ook net mee bezig was.

1 van de kuikens van Odette
De kuikens gingen één voor één ook het hok uit, de tuin in.

nog een C-kuiken
En ze vonden het geweldig! Ze waren absoluut niet bang voor de volwassenen, ze begonnen meteen te scharrelen, zoals ze dat van Odette hadden geleerd.

Desiree let ook een beetje op de kleintjes
papa Laza houdt de kuikens ook in de gaten
Het was een grappig gezicht, die kleine opdondertjes zo eigenwijs hun gang te zien gaan.
En 's avonds, ging Odette toen weer naar haar kuikens terug in het broedhok? Nee hoor, ze kwam gewoon bij ons in het Tok-huis op de stok zitten en ze liet haar kleintjes aan hun lot over. Niet dat de ukken dat erg vonden, ze gingen netjes naar binnen in hun hokje, waar ze de trap op gingen naar boven, waar ze altijd sliepen met hun broedmoeder. Daar gingen ze met hun zessen tegen elkaar aan liggen slapen. Ma Tok deed hun hokje dicht toen ze onze deur kwam sluiten voor de nacht.
Odette met haar kinderen
Ze prees Odette voor de goede opvoeding van haar kroost.
De volgende dag regende het eerst een poosje, Ma Tok deed het broedhok van de C's pas open toen de zon doorkwam.
Ik dacht dat zij binnenkort wel bij ons in het Tok-huis zouden kunnen slapen, die C's, Wiske met haar kuiken zit nu bovenin het broedhok van Odette. Dat bij ons slapen was tenminste de bedoeling, maar inmiddels is gebleken dat dat niet lukte, zodat Ma Tok ze er snel weer heeft uitgehaald. Ze slapen nu even onder Wiske in het rennetje van haar hokje, maar dat kan zo niet blijven.
Wat daarvoor de oplossing is hoort u in het volgende verhaal.

2 opmerkingen: